Alle kinderen moeten kunnen sporten, niemand buitenspel. Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland bij te springen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie van jouw kind betalen als je daar zelf de financiele middelen niet voor hebt. Hiervoor gelden een aantal spelregels:

  • De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website allekinderendoenmee.nl.
  • Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of trainers van een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Als je hiervoor in aanmerking komt, ben je vanuit de Gemeente geinformeerd over het Bureau Meedoen. Je meldt je aan bij een sociaal wijkteam en samen onderzoek je of je in aanmerking komt voor deze regeling. Over het algemeen gaat het om ouders die samen niet meer dan 120% van het sociaal minimum verdienen.
  • Het kind moet woonachtig zijn in een Gemeente die bij Jeugdfonds Sport & Cultuur is aangesloten.
  • De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiele situatie van de ouders. Zonder financiele motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
  • Het is niet toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
  • Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan. Kinderen gaan dus niet automatisch door.
  • Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt aan de sportvereniging. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouders.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt geen contributie met terugwerkende kracht.
  • Bij aanvragen die in de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het gehele seizoen worden ingediend, wordt de startdatum automatisch op 1 augustus en de einddatum op 31 juli. Bij aanvragen die tussen 1 januari en 31 mei worden ingediend voor een half seizoen of korter, wordt de helft van de jaarcontributie vergoed.