Contributie
De kosten voor een lidmaatschap zijn voor honkbal en softbal gelijk.
Leeftijd t/m 9 jaar                      € 151,40
Leeftijd 10 t/m 12 jaar               € 163,80
Leeftijd 13 t/m 15 jaar               € 182,20
Leeftijd 16 t/m 17 jaar               € 198,68
Leeftijd vanaf 18 jaar                € 244,88

Dubbel lid
Bovenop de contributie              € 32,48
Dit bedrag wordt extra berekend op de contributie met het hoogste bedrag.
Voorbeeld: Je speelt honkbal en slowpitch bij de Flying Petrels. Je contributie bedraagt dan 277,36 (honkbal 244,88 + slowpitch 32,48)

Gezinscontributie
Het gehele gezin lid                  € 478,96

Slowpitch                                   € 115,00

Recreanten
– Wel lid, geen wedstrijden:  ½ contributie vanaf 18 jaar, € 122,44

Bondscontributie
Elk lid die ingeschreven staat tussen 1 januari en 1 november (ongeacht hoe lang dit is, 1 week of 9 maanden) is verplicht minstens de bondscontributie te voldoen. Daarnaast wordt de contributie naar rato berekend.


Overige kosten
De contributieprijzen zijn exclusief  de volgende kosten:
– Verenigingstoeslag          € 60,-
– Inschrijfgeld                     € 12,-

Verplichte verenigingstaken
Het lidmaatschap van Flying Petrels houdt de verplichting in ± 12 uur aan verenigingstaken te verrichten.
Als ouder/verzorger van leden onder de 16 jaar, vragen wij u voor hen deze taken te verrichten.
Onderstaand de verenigingstaken:
– Kantine
– Evenementen
– Schoonmaak
– Begeleiding jeugd tijdens evenementen
– Onderhoud

De verenigingstoeslag wordt bij de contributie in rekening gebracht. Aan het eind van het seizoen wordt, indien je vrijwilligerstaken hebt verricht, de verenigingstoeslag teruggestort. Je betaalt de verenigingstoeslag dus op voorhand.

Betaalmethode en -termijnen
De betalingen worden voldaan middels een automatische incasso in 4 termijnen op 29 maart, 29 mei, 29 juli en 29 september.
Heeft u hier vragen over, neem dan vooral contact op met de Penningmeester.

Rekeninggegevens
Naam: H.S.V. Flying Petrels
ING bank: IBAN: NL46RABO0354155733