Contactpersonen

Paul Kleingeld
Paul KleingeldVoorzitter
Contact:
Voorzitter@flyingpetrels.nl
Mieke Hulst
Mieke HulstSecretaris
Contact:
Secretaris@flyingpetrels.nl
Miranda Sonderman-Verkade & Stephanie Pisano-Pits
Miranda Sonderman-Verkade & Stephanie Pisano-PitsPenningmeester
Contact:
penningmeesterflyingpetrels@gmail.com
Piet van Breukelen
Piet van BreukelenPremaire sportzaken
Contact:
Tc@flyingpetrels.nl
Marc Sonderman
Marc SondermanSecundaire sportzaken
Contact:
Materiaal@flyingpetrels.nl
Mieke Hulst
Mieke HulstWedstrijd Secretariaat
Contact:
Wedstrijdsecretariaat@flyingpetrels.nl
Arrabella op 't Land & Maaike Salomons
Arrabella op 't Land & Maaike SalomonsCommunicatie
Contact:
communicatie.flyingpetrels@gmail.com
Rory Van Horn & Robin Ter Schegget
Rory Van Horn & Robin Ter ScheggetSponsoring
Contact:
Sponsors@flyingpetrels.nl
Petra van Essen
Petra van EssenLedenadministratie
Contact:
Ledenadministratie@flyingpetrels.nl
Danielle Pits, Marc Sonderman & Inge Bosveld
Danielle Pits, Marc Sonderman & Inge BosveldEvenementencommissie
Contact:
Evenementenflyingpetrels@gmail.com
VACATURE
VACATUREKleding Beheer
Contact:
kledingflyingpetrels@gmail.com

Robin ter Schegget
Robin ter ScheggetPrivacy Beleid
Contact:
Privacyflyingpetrels@gmail.com

Jeffrey Pisano
Jeffrey PisanoWebsite en ICT
Contact:
Webmaster@flyingpetrels.nl

Taakomschrijvingen

Taken:
• Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen)
• Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV)
• Communicatie van en naar Gemeente
• Bewaken uitvoering genomen besluiten ALV
• Afleggen verantwoording aan leden over uitvoering beleid
• Voorbereiden agenda ALV en vergadering DB (i.c.m. secretaris)
• Inbreng en bewaking van algemene wettelijke verplichtingen
• Stuurt aan op Besturen, Managen en Uitvoeren structuur
• Onderhoud contacten met de KNBSB
• Inbreng bondsverplichtingen
• Beoordelen functioneren van bestuur en individuele bestuursleden
• Beheren beleidsplan en toezien op de uitvoering daarvan

Bevoegdheden:
Tekeningbevoegdheid voor:
• Contracten van leden / coaches
• Aankopen/uitgaven (> €. 250,-) i.c.m. penningmeester
• Afsluiten langdurige (>= seizoen) overeenkomsten in overeenstemming met DB
• Altijd tekeningbevoegd i.c.m. een ander bestuurslid

Benodigde tijd: 3 uur per week.

Taken:
• Verzorgen van vergaderrooster BST
• Opstellen agenda BST vergadering
• Bijhouden binnengekomen stukken (zowel per mail als per post)
o Bewaken info mailbox
o Wekelijks postbus legen
• Notuleren tijdens vergadering BST
• Uitwerken notulen en bijhouden actiepuntenlijst
• Algemene ledenvergadering i.s.m. bestuur plannen
o Convocatie opstellen en zorgen dat deze op tijd bekend gemaakt wordt bij de leden (uiterlijk zes weken voor de datum van de ALV
o Aanwezigheidslijst regelen
o Jaarverslag coördineren, samenstellen en redigeren
o Notuleren tijdens ALV en uitwerken van de notulen
o Zorg dragen voor publicatie van jaarverslag en notulen op de website
• Bijhouden kwartaal activiteitenoverzicht

Bevoegdheden:
• Tekeningbevoegdheid i.c.m. een tweede bestuurslid.

Benodigde tijd: 2-4 uur per week.

Taken:
• Opmaken van de jaarrekening, financieel verslag en begroting voor ALV
• Aanmaken en versturen van contributie nota’s
• Contributie incasso’s aanmaken
• Opstellen financieel jaarverslag
• Bewaken van inning contributies
• Bijhouden van inkomsten en uitgave zodat op ieder moment inzicht verkregen kan worden in baten
en lasten van de vereniging
• Subsidie aanvragen invullen voor Spurd/Gemeente/KNBSB
• Verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen van de vereniging

Bevoegdheden:
• aankopen/uitgaven tot € 250,-
• aankopen/uitgaven van €. 250,- of meer i.c.m. voorzitter / vice voorzitter

Benodigde tijd: 2-3 uur per week.

Bestuursfunctie:
• Verantwoordelijk voor Public Relations (het beeld van) Flying Petrels in Purmerend en omstreken
• Verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) interne- en externe communicatie
• Verantwoordelijk voor presentatie van de vereniging in sociale media, zoals Facebook en Twitter
• Het afleggen van verantwoording aan de leden tijdens de ALV

Commissiefunctie:
• Onderhouden relaties met lokale en regionale media (krant en radio)
• Opstellen van persberichten
• Communicatie afstemmen met de hoofdsponsor
• Zorg dragen voor (interne en externe) communicatie rond toernooien en evenementen
o Advertenties plaatsen in media
o Teksten aanleveren voor media
• Opstellen en onderhouden van het clubblad
• Opstellen en onderhouden van de nieuwsbrief
• Ondersteunen evenementen / toernooien / andere commissies via juiste communicatie

Benodigde tijd: 2-4 uur per week

Taken:
• Controleert de door de penningmeester opgestelde jaarrekening een paar weken voor de
voorjaarsvergadering (ALV)
• Controleert de ontwerpbegroting een paar weken voor de najaarsvergadering (ALV)
• Brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ALV

Benodigde tijd: 4 uur per jaar.

Taken:
• Het verwerken van mutaties in het ledenbestand van de vereniging
• Nieuwe leden voorzien van welkomstblad
• Distribueren van actuele ledenlijst

Benodigde tijd: 1 uur per week

Taken:
• Kontakten met Spurd over gepland onderhoud
• Kontakten met Spurd over reparaties en overige zaken.
• Jaarlijkse vrijwilligers klussendag organiseren

Taken:
• Regelt de barbezetting bij toernooien en wedstrijden
• Doet de inkoop van alle producten die aan de bar verkocht worden
• Zorgt voor het schoonhouden van de keuken, kantine en toiletten
• Meldt storingen of mankementen aan de onderhoud commissie
• Zorgt voor kleine kas voor wedstrijden

Benodigde tijd: 6 uur per week gedurende seizoen.

Taken:
• Indeling teams
• Initiëren specialistische trainingen
• Planning zaal- en veldtraining
• Opleiding technisch kader
• Bepalen/bijhouden overkoepelend technisch beleid
• Benoemen (en ontheffen) coaches/trainers, in overeenstemming met DB
• Volgen van ontwikkelingen vanuit de bond m.b.t. speltechnische zaken
• Bezoeken van diverse wedstrijden van diverse teams gedurende het seizoen
• Zoeken/aanstellen en begeleiden van coaches/trainers/begeleiders en scorers
• Aanspreekpunt voor coaches/trainers en begeleiders/scorers
• Teamindeling maken i.o.m. coaches/trainers
• Wijzigingen reglementen/spelregels doorgeven aan coaches/trainers
• Bezoeken van wedstrijden en trainingen
• Organiseren van nabesprekingen teams
• Ondersteunen/invoeren van gewenste structuur bijv. scouting en evaluatie etc.

Bevoegdheden:
• Aannemen/benoemen betaalde coaches/trainers, in overeenstemming met DB
• Tekeningsbevoegdheid voor contracteren van leden/coaches i.c.m. de voorzitter

Benodigde tijd: 1 uur per week.

Taken:
• Verwerkt en controleert de wedstrijdformulieren
• Geeft binnen 24 uur de uitslagen van de thuiswedstrijden door aan de KNBSB
• Verzorgt op de Flying Petrels-website alles wat onder “wedstrijden” staat
• Verzorgt oefenwedstrijden en uitnodigingen voor toernooien
• Bereid de competitie-indeling voor
• Bereid het competitieprogramma voor
• Heeft contact met veldkeuring over wel/niet doorgaan van wedstrijden en informeert coaches/begeleiders/scheidsrechters
• Verzet afgelaste wedstrijden in overleg met coaches en andere verenigingen
• Scheidsrechters regelen en indelen voor wedstrijden
• Vroegtijdig deze lijst publiceren voor leden
• Vermelden op website

Benodigde tijd: 6 tot 8 uur per week in het seizoen; 2 uur per week buiten het seizoen.

Taken:
• Alle teams voorzien van noodzakelijk en betrouwbaar spelmateriaal jaarlijks inventariseren van status materiaal en verbruik materiaal per team
• Materiaal (laten) repareren of waar nodig vervangen
• Zorgen voor voldoende (wedstrijd)ballen
• Tijdens seizoen teams voorzien van (wedstrijd)ballen
• Beheer EHBO-materiaal

Bevoegdheden:
• Materiaal bestellen tot € 250,-

Benodigde tijd: 1 uur per week.

Taken:
• Organiseert één keer per jaar de kleding pasdag
• Behandeld vragen omtrent kleding

Taken:
• Jaarlijks het Beeball scholentoernooi organiseren
• Actief organiseren en/of begeleiden van (jeugd)toernooien
• Ondersteunen van teams die zelf een toernooi organiseren

Benodigde tijd: 4 uur per maand.n het seizoen.

Taken:
• Behouden van huidige sponsors, adverteerder en donateurs
• Werven van nieuwe sponsors, adverteerders en donateurs
• Aandacht schenken aan bezoekende sponsor en adverteerders
• Het verzorgen van interne activiteiten voor leden waaruit financiële middelen voor de vereniging worden gerealiseerd (grote clubactie, Deen clubactie etc.)

Benodigde tijd: 2 uur per week.

Taken:
• Verantwoordelijk voor de technische en functionele werking van de verenigingswebsite
• Verantwoordelijk voor de technische en functionele werking van alle ICT en infrastructuur binnen de vereniging
• Verantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens van de leden en verenigingsdocumenten
• Courant houden van hardware en software (i.v.m. werking, ondersteuning en veiligheid)
• Automatiseren van reguliere taken
• Ondersteunen van commissies met ICT oplossingen
• Documenteren van implementaties en de infrastructuur

Benodigde tijd: 2-4 uur per week